Company Profile

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. เฮง ฮวด เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2502 โดย นาย อิสระ ฤทัยสิริโรจน์ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระ ทูลส์ เป็นสาขาที่สอง ในปี พ.ศ.2544 ภายใต้ ชื่อเครื่องหมายการค้า ‘CARBIDE-SAWS’ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มประกอบกิจการ การผลิตเครื่องมือสำหรับงานกัด ตัด เจาะ ซึ่งทำจากทังเสตนคาร์ไบด์ อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมไทยมาโดยตลอด สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเลือกใช้คัดสรรแต่วัตถุดิบที่ดีที่สุด และผลิตด้วยเครื่องจักรที่ใช้มาตรฐานเดียวกับยุโรป เพื่อรองรับอุตสาหรรมตัดแต่งแปรรูป งานไม้ พลาสติก งานเหล็ก แม่พิมพ์ขึ้นรูปคอนกรีต กระจก และเซรามิกส์ เป็นผู้ประกอบการเจ้าแรกในประเทศไทยจากประสบการณ์ ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถ และพร้อมให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนการขายและหลังการขาย ซึ่งเริ่มจาการให้คำปรึกษา ข้อแนะนำทางด้านเทคนิคในแต่ละลักษณะงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จนกระทั่งถึงการส่งมอบให้ทันตามความต้องการผนวกกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาตลอดการใช้งานรวมไปถึงการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ และการจัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เราขอเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจคุณ

Company History Timeline
 • 2502
  ก่อตั้งบริษัทฯ โดย คุณ อิสระ ฤทัยสิริโรจน์ (ประธานกรรมการ) ที่ ซอย บ้านบาตร กรุงเทพ ประเทศไทย
 • 2504
  ย้ายที่ตั้งใหม่เป็น 299-301 ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เฮงฮวด
 • 2507
  เพิ่มเงินทุนบริษัท ในระดับสูงถึง 11,520,000 บาท
 • 2511
  บุกเบิก การนำเข้าเครื่องมือจากประเทศเยอรมัน สำหรับการผลิตเครื่องมือ สำหรับงานตัด กัด เจาะ
 • 2515
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในด้านการลับคม และดูแลใบมีดแบบคาร์ไบด์ เป็นที่แรกของประเทศไทย และ ขยายโรงงานสำหรับการผลิตเครื่องมือ สำหรับงาน ตัด กัด เจาะ
 • 2518
  เริ่มต้นผลิต และจำหน่าย ทังสเตนคาร์ไบด์ ชนิดวงกลม รวมถึง ใบเลื่อยตัดเหล็ก และ ดอกสว่านเราเตอร์คมฟันคาร์ไบด์
 • 2523
  ประสบความสำเร็จในการพัฒนา และผลิตเครื่องมือตัด ทังสเตนคาร์ไบด์ทุกชนิด
 • 2528
  สร้างโรงงานใหม่ สำหรับการผลิตงานกัด ตัด เจาะ
 • 2533
  เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มชนาดของ แผนกเกี่ยวกับชิ้นส่วนโลหะต่างๆ
 • 2538
  ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและการผลิตทุกชนิดของเครื่องมือตัด
 • 2543
  ติดตั้งห้องวัดความแม่นยำผลิต ดอกสว่านเราเตอร์คมฟันคาร์ไบด์ และ เราเตอร์สำหรับตัดโลหะ และ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
 • 2544
  เปิดตัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระทูลส์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาและการผลิต ทังสเตนคาร์ไบด์ปลายแหลม สำหรับตัด แผ่นซีเมนต์ แผ่นใยหิน แผ่นแคลเซียมซิลิเกตมุงหลังคา และอื่นๆ